Månad: augusti 2022

Avkastning på kapital

När det talas om avkastning handlar det om hur stor vinst du har fått i förhållande till det investerade kapitalet. Avkastning är ett slags lönsamhetsmått och positiv avkastning på kapital är summan som investeringen har ökat med från en specifik tidpunkt till en annan. Det finns ett flertal varianter av så kallade avkastningsnyckeltal. Att jämföra avkastning på det egna kapitalet är en väldigt vanlig metod när det handlar om investeringar.

Avkastning på en investering

Avkastning på en investering är ett nyckeltal som används främst för att kunna värdera en investering. Detta nyckeltal är populärt på grund av sin enkelhet och flexibilitet då det är möjligt att faktiskt välja vilka intäkter och kostnader du vill inkludera. Flexibiliteten kan dock vara en nackdel i vissa lägen.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital visar på hur stor avkastning du faktiskt har fått på ditt eget kapital som är investerat i den aktuella verksamheten. När det kommer till avkastning på eget kapital bör det finnas en strävan och tanke om att få en avkastning som är högre än bankräntan som råder i dagsläget. Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som är bra att använda när du ska göra olika investeringar men det är viktigt att veta att det inte är helt perfekt. På grund av det bör du använda avkastning på eget kapital tillsammans med andra nyckeltal. Om du gör det får du en bredare bild och inblick i det företag som du är intresserad att investera i.

Avkastningen kan variera

En bra avkastning anses vara omkring sju procent per år som genomsnitt. Vad som är en bra avkastning är relativt och beror i mångt och mycket på hur börsen går. Exempelvis om börsen har gått upp fem procent och avkastningen är på tio procent anses det vara en bra avkastning. En investering kan gå väldigt bra ett år för att nästa inte alls gå lika bra och då är det den genomsnittliga avkastningen du ska titta på för att få en uppfattning om hur bra avkastningen egentligen är.

Pengar på sparkonto

Ränta skiljer sig egentligen inte nämnvärt från avkastning. Ränta är något du får om du sparar pengar på ett sparkonto. I dagsläget är räntorna på sparkonton väldigt låga och täcker inte upp för inflationen. Det betyder att dina pengar blir mindre värda med tiden om du har dem på ett sparkonto. Eftersom investeringar innebär en risk så finns det större möjligheter till en högre avkastning än vad det finns på ett sparkonto där det inte finns någon risk alls. När du gör investeringar ska du alltid läsa på innan för att vara medveten om den risk som du faktiskt tar. Det är alltid en god idé att ha en plan för dina investeringar.

Klättra på karriärstegen – gå en chefsutbildning på distans

Att klättra på karriärstegen är något som många strävar efter. Möjligheterna att skaffa sig en bra karriär är många och med en chefsutbildning på distans kan man skaffa den där chefspositionen som man alltid har drömt om. Dock är det inte alla som drömmer om att hamna i en chefsposition. Att klättra på karriärstegen kan nämligen betyda många olika saker för olika människor.

Så kan du klättra på karriärstegen

Det där med att klättra på karriärstegen har vissa anammat som en livsfilosofi. I praktiken innebär det att alltid klättra uppåt till högre och bättre positioner. Mångas mål i livet är att få en chefsposition och om det är din dröm kan du gå en chefsutbildning på distans för att uppnå det målet. En chefsposition ger dig högre lön, mer respekt och större chans att påverka ditt arbete. Men att satsa på en chefsroll passar inte alla. För att klättra på karriärstegen gäller det dock att börja gräva där man står så att man kan bygga upp sina erfarenheter, kunskaper och förmågor i samma takt som självförtroendet.

En bra karriär – inte enbart en fråga om pengar

Gillar du att gå till jobbet? Om du svarar ja på den frågan har du förmodligen en väldigt bra position när det gäller din karriär i dagsläget. Att trivas på jobbet innebär många saker. Det innebär till exempel att man känner att det man gör är betydelsefullt för företaget och att ens roll är en viktig pusselbit. Att man får rätt lön för arbetet är en annan faktor som är betydande för om man trivs eller ej. Om man upplever att man är lätt att byta ut, om själva arbetsuppgifterna känns meningslösa eller om man inte tycker att man får tillräckligt med betalt för det man gör, då kommer det påverka arbetsupplevelsen negativt. Kollegorna spelar så klart också en stor roll, liksom hur bra ledningen är på att ta tag i problem. Att klättra i karriären kan därför innebära en så enkel sak som att trivas lite bättre på jobbet genom att en eller flera av ovanstående faktorer förbättras.

Nå nya mål inom företaget med strategisk planering

De flesta företag har mål och visioner som allt för ofta inte uppnås. Anledningen till det beror främst på att målen och visionerna inte är tydliga, vilket gör dem abstrakta och därmed svåruppnåeliga. Med hjälp av strategisk planering blir det lättare att nå målen då konkreta planer och strategier gör att alla inom företaget vet hur målen ska uppnås.

Förbättra ekonomin inom företaget – nå uppsatta mål

Att utveckla ett företag kan bland annat innebära att man vidtar åtgärder för 5att företaget ska nå nya nivåer. Genom att förändra och förbättra företaget på olika sätt, kan det leda till att företaget får bättre omsättning. Dock är det inte säkert att det alltid lyckas. Det är också vanligt att det finns visioner och mål inom företaget sedan dag ett, men som av någon anledning inte uppnås trots att åren passerar. Det är något som kan bidra till att företaget stagnerar och i värsta fall får en försämrad ekonomi. Därför är det viktigt att ta tag i problemet så fort som möjligt innan det förvärras då det fortfarande finns en chans att vända skutan.

För att ett företag ska utvecklas åt rätt håll och uppnå eventuella mål och visioner som finns, kan det vara bra att ta hjälp av någon som verkligen kan det där med företagsutveckling. Ett företag vars affärsidé är att hjälpa andra företag med deras affärsutveckling är Stratsys. De erbjuder hjälp med en så kallad strategisk planering som innebär att man tydligt går igenom företagets mål samt olika tillvägagångssätt för att nå målet. Syftet är att göra målet klart och tydligt och se till så att alla som arbetar inom företaget är med på vad som gäller. Ett vanligt misstag som många företag gör, är nämligen att vara alldeles för otydliga med vilka målen är och hur de ska uppnås. En stor del av personalstyrkan kanske inte ens känner till att det finns några mål och visioner, vilket så klart bidrar till att det blir mer eller mindre omöjligt att nå målen. Med en strategisk planering på plats vet alla vad som gäller.

Därför ska du sälja fakturor

Att vara egen företagare kan medföra vissa svårigheter. Det medför nämligen att man står helt ensam om att få företaget att bli lönsamt och måste ta det fulla ansvaret för att kunna ta ut en lön. Men trots att man tar väl hand om sitt företag, kan det ändå vara svårt att få ett bra kassaflöde. Därför är det en bra idé att sälja fakturor för att få en bättre likviditet och mer ekonomisk trygghet.

Att sälja fakturor skapar trygghet

Det finns många problem som kan uppstå när ett företag säljer en produkt eller tjänst på faktura. Kunden ska dels få fakturan, vilket den inte alltid får då fakturan kan komma bort under posthanteringen eller vara skriven i fel namn. Det kan även uppstå svårigheter när kunden ska betala fakturan. Antingen kan fakturan glömmas bort, kunden kanske saknar pengar för att betala fakturan eller så skrivs fel uppgifter in när den ska betalas. Alla dessa faktorer måste man som företagare förhålla sig till då det kan påverka företagets ekonomi negativt.

Om man som företagare vill ha bättre likviditet kan man välja att sälja sina fakturor. Det ger en bättre likviditet på så vis att man inte behöver oroa sig för huruvida kunderna betalar fakturorna eller ej då man istället får betalt direkt via ett factoringföretag. Att sälja fakturor till ett factoringföretag innebär nämligen att factoringföretaget betalar fakturorna och tar hand om allt runtomkring mot en mindre summa. De ser till att driva in pengarna från kunderna så att du slipper. Som företagare behöver man därför inte vänta på att få pengar för det man har sålt utan kan istället räkna med ett jämnt och stabilt kassaflöde. All tid och energi som annars hade gått åt till att driva eventuella tvister, kan man istället lägga på att förbättra sin verksamhet.