Dag: 13 november 2022

Förbättra BRF:ens ekonomi

Det finns flera orsaker till varför er förening kan vara i behov av att få in mer pengar. Behovet kan vara permanent, men det kan också vara tillfälligt, t.ex. om ni vill finansiera en renovering eller om ni vill utöka fastighetens underhåll.

Här nedan har vi samlat några riktigt bra tips som er BRF kan använda när ni vill förbättra föreningens ekonomi. Innan vi drar igång är det dock viktigt att ni först har stenkoll på hur ekonomin ser ut. Det kan ni t.ex. göra genom att anlita ekonomisk förvaltning. Det finns många fördelar med ekonomisk förvaltning till BRF:er, eftersom ni får hjälp med allt från bokföring till årsredovisning och budget.

Bra sätt att få in mer pengar till föreningen

Utöver att anlita ekonomisk förvaltning finns det många juridiska alternativ som ni kan använda er av. Här listar vi några!

1. Höj årsavgiften till medlemmarna

Årsavgiften bestäms av styrelsen och därför kan denna regleras utifrån föreningens behov. Detta är det vanligaste och kanske enklaste sättet att få in mer pengar.

2. Hyr ut lägenheter

Står det lägenheter tomma kan ni göra valet av att hyra ut dessa och på så sätt få in mer kapital i form av hyra till föreningen. Det bästa är om ni kan hyra ut flera lägenheter samtidigt.

3. Höj insatsen istället för årsavgiften

Vill ni inte höja årsavgiften kan ni istället höja insatsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att styrelsen inte får ta ett sådant beslut på egen hand, utan det måste ske på stämman.

4. Bygg om gemensamma utrymmen till boenden

Finns det gemensamma utrymmen i fastigheten som inte kommer till användning? Bygg om dessa till boenden och se till att få fler medlemmar i huset. Kom ihåg att ni kan behöva ansöka om bygglov, t.ex. för ombyggnad av vind eller källare.