e-information.se

Avkastning på kapital

När det talas om avkastning handlar det om hur stor vinst du har fått i förhållande till det investerade kapitalet. Avkastning är ett slags lönsamhetsmått och positiv avkastning på kapital är summan som investeringen har ökat med från en specifik tidpunkt till en annan. Det finns ett flertal varianter av så kallade avkastningsnyckeltal. Att jämföra avkastning på det egna kapitalet är en väldigt vanlig metod när det handlar om investeringar.

Avkastning på en investering

Avkastning på en investering är ett nyckeltal som används främst för att kunna värdera en investering. Detta nyckeltal är populärt på grund av sin enkelhet och flexibilitet då det är möjligt att faktiskt välja vilka intäkter och kostnader du vill inkludera. Flexibiliteten kan dock vara en nackdel i vissa lägen.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital visar på hur stor avkastning du faktiskt har fått på ditt eget kapital som är investerat i den aktuella verksamheten. När det kommer till avkastning på eget kapital bör det finnas en strävan och tanke om att få en avkastning som är högre än bankräntan som råder i dagsläget. Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som är bra att använda när du ska göra olika investeringar men det är viktigt att veta att det inte är helt perfekt. På grund av det bör du använda avkastning på eget kapital tillsammans med andra nyckeltal. Om du gör det får du en bredare bild och inblick i det företag som du är intresserad att investera i.

Avkastningen kan variera

En bra avkastning anses vara omkring sju procent per år som genomsnitt. Vad som är en bra avkastning är relativt och beror i mångt och mycket på hur börsen går. Exempelvis om börsen har gått upp fem procent och avkastningen är på tio procent anses det vara en bra avkastning. En investering kan gå väldigt bra ett år för att nästa inte alls gå lika bra och då är det den genomsnittliga avkastningen du ska titta på för att få en uppfattning om hur bra avkastningen egentligen är.

Pengar på sparkonto

Ränta skiljer sig egentligen inte nämnvärt från avkastning. Ränta är något du får om du sparar pengar på ett sparkonto. I dagsläget är räntorna på sparkonton väldigt låga och täcker inte upp för inflationen. Det betyder att dina pengar blir mindre värda med tiden om du har dem på ett sparkonto. Eftersom investeringar innebär en risk så finns det större möjligheter till en högre avkastning än vad det finns på ett sparkonto där det inte finns någon risk alls. När du gör investeringar ska du alltid läsa på innan för att vara medveten om den risk som du faktiskt tar. Det är alltid en god idé att ha en plan för dina investeringar.

Klättra på karriärstegen – gå en chefsutbildning på distans

Att klättra på karriärstegen är något som många strävar efter. Möjligheterna att skaffa sig en bra karriär är många och med en chefsutbildning på distans kan man skaffa den där chefspositionen som man alltid har drömt om. Dock är det inte alla som drömmer om att hamna i en chefsposition. Att klättra på karriärstegen kan nämligen betyda många olika saker för olika människor.

Så kan du klättra på karriärstegen

Det där med att klättra på karriärstegen har vissa anammat som en livsfilosofi. I praktiken innebär det att alltid klättra uppåt till högre och bättre positioner. Mångas mål i livet är att få en chefsposition och om det är din dröm kan du gå en chefsutbildning på distans för att uppnå det målet. En chefsposition ger dig högre lön, mer respekt och större chans att påverka ditt arbete. Men att satsa på en chefsroll passar inte alla. För att klättra på karriärstegen gäller det dock att börja gräva där man står så att man kan bygga upp sina erfarenheter, kunskaper och förmågor i samma takt som självförtroendet.

En bra karriär – inte enbart en fråga om pengar

Gillar du att gå till jobbet? Om du svarar ja på den frågan har du förmodligen en väldigt bra position när det gäller din karriär i dagsläget. Att trivas på jobbet innebär många saker. Det innebär till exempel att man känner att det man gör är betydelsefullt för företaget och att ens roll är en viktig pusselbit. Att man får rätt lön för arbetet är en annan faktor som är betydande för om man trivs eller ej. Om man upplever att man är lätt att byta ut, om själva arbetsuppgifterna känns meningslösa eller om man inte tycker att man får tillräckligt med betalt för det man gör, då kommer det påverka arbetsupplevelsen negativt. Kollegorna spelar så klart också en stor roll, liksom hur bra ledningen är på att ta tag i problem. Att klättra i karriären kan därför innebära en så enkel sak som att trivas lite bättre på jobbet genom att en eller flera av ovanstående faktorer förbättras.

Nå nya mål inom företaget med strategisk planering

De flesta företag har mål och visioner som allt för ofta inte uppnås. Anledningen till det beror främst på att målen och visionerna inte är tydliga, vilket gör dem abstrakta och därmed svåruppnåeliga. Med hjälp av strategisk planering blir det lättare att nå målen då konkreta planer och strategier gör att alla inom företaget vet hur målen ska uppnås.

Förbättra ekonomin inom företaget – nå uppsatta mål

Att utveckla ett företag kan bland annat innebära att man vidtar åtgärder för 5att företaget ska nå nya nivåer. Genom att förändra och förbättra företaget på olika sätt, kan det leda till att företaget får bättre omsättning. Dock är det inte säkert att det alltid lyckas. Det är också vanligt att det finns visioner och mål inom företaget sedan dag ett, men som av någon anledning inte uppnås trots att åren passerar. Det är något som kan bidra till att företaget stagnerar och i värsta fall får en försämrad ekonomi. Därför är det viktigt att ta tag i problemet så fort som möjligt innan det förvärras då det fortfarande finns en chans att vända skutan.

För att ett företag ska utvecklas åt rätt håll och uppnå eventuella mål och visioner som finns, kan det vara bra att ta hjälp av någon som verkligen kan det där med företagsutveckling. Ett företag vars affärsidé är att hjälpa andra företag med deras affärsutveckling är Stratsys. De erbjuder hjälp med en så kallad strategisk planering som innebär att man tydligt går igenom företagets mål samt olika tillvägagångssätt för att nå målet. Syftet är att göra målet klart och tydligt och se till så att alla som arbetar inom företaget är med på vad som gäller. Ett vanligt misstag som många företag gör, är nämligen att vara alldeles för otydliga med vilka målen är och hur de ska uppnås. En stor del av personalstyrkan kanske inte ens känner till att det finns några mål och visioner, vilket så klart bidrar till att det blir mer eller mindre omöjligt att nå målen. Med en strategisk planering på plats vet alla vad som gäller.

Därför ska du sälja fakturor

Att vara egen företagare kan medföra vissa svårigheter. Det medför nämligen att man står helt ensam om att få företaget att bli lönsamt och måste ta det fulla ansvaret för att kunna ta ut en lön. Men trots att man tar väl hand om sitt företag, kan det ändå vara svårt att få ett bra kassaflöde. Därför är det en bra idé att sälja fakturor för att få en bättre likviditet och mer ekonomisk trygghet.

Att sälja fakturor skapar trygghet

Det finns många problem som kan uppstå när ett företag säljer en produkt eller tjänst på faktura. Kunden ska dels få fakturan, vilket den inte alltid får då fakturan kan komma bort under posthanteringen eller vara skriven i fel namn. Det kan även uppstå svårigheter när kunden ska betala fakturan. Antingen kan fakturan glömmas bort, kunden kanske saknar pengar för att betala fakturan eller så skrivs fel uppgifter in när den ska betalas. Alla dessa faktorer måste man som företagare förhålla sig till då det kan påverka företagets ekonomi negativt.

Om man som företagare vill ha bättre likviditet kan man välja att sälja sina fakturor. Det ger en bättre likviditet på så vis att man inte behöver oroa sig för huruvida kunderna betalar fakturorna eller ej då man istället får betalt direkt via ett factoringföretag. Att sälja fakturor till ett factoringföretag innebär nämligen att factoringföretaget betalar fakturorna och tar hand om allt runtomkring mot en mindre summa. De ser till att driva in pengarna från kunderna så att du slipper. Som företagare behöver man därför inte vänta på att få pengar för det man har sålt utan kan istället räkna med ett jämnt och stabilt kassaflöde. All tid och energi som annars hade gått åt till att driva eventuella tvister, kan man istället lägga på att förbättra sin verksamhet.

Så får du mer pengar i plånboken

Ekonomi är en stor del av en privatpersons liv. Av olika anledningar kan ekonomin hamna i en negativ spiral. Om du är i behov av pengar för att kunna betala något kan du låna av dig själv. Genom pantbanken kan du låna upp till 200 000 kronor av dig själv. Det är ett väldigt bra alternativ om du inte vill ta en kredit eller ett dyrt privatlån. Att använda pantbanken är supersmidigt, allt sker helt digitalt. Du sparar både tid och pengar genom att använda en digital pantbank.

Pantbanken är ett smidigt sätt att få pengar

När du ska använda en pantbank fungerar det på så sätt att du beställer en pantpåse som du lägger ner dina värdesaker i. Sedan skickar du tillbaka den till avsändaren. När de har mottagit din pantpåse kommer du att få ett låneerbjudande. Om du accepterar erbjudandet har du pengarna på kontot inom några minuter.

Spara pengar

Om du har bestämt dig för att styra upp ekonomin för att du behöver det finns det många bra tips och knep som du kan använda dig av. Att kunna låna av dig själv är supersmidigt och väldigt bra när det behövs. För att öka tryggheten ytterligare kan du försöka spara ihop en summa pengar som du har liggandes på ett bankkonto. Då vet du att du har möjlighet att betala tandläkaren eller reparationen på bilen. Du kan alltid komplettera med pengar från pantbanken. Det ena utesluter inte det andra.

Gör en ekonomisk översikt

För att få en bättre ekonomi behöver du förändra ditt beteende om du har hamnat i en negativ spiral eller vill ha något annorlunda. Ett första steg mot en uppstyrd ekonomi är att göra en budget. Genom en budget ser du enkelt vad du har för utgifter och om de överstiger inkomsterna. Det är även lättare att se vad du kan göra för ekonomiska förändringar. Du kanske behöver dra in på några utgifter varje månad för att få en bättre balans.

Sätt upp ett ekonomiskt mål

När du vet vad du ska göra annorlunda är det dags att sätta planen i verket. Det är nu du ska ta fram disciplinen och tålamodet. Det är inte gjort över en natt att göra ekonomiska förändringar men det går. Ett tips är att sätta upp ett mål och delmål på vägen dit. Det kan hålla din motivation uppe de dagar då det känns extra motigt.

Sälj guld och köp aktier

Ingen har väl missat att det är inflation och att börsen har gått ner kraftigt sedan årets start. För många som har aktier och fonder kan det vara väldigt jobbigt att se ens besparingar minska för varje månad och det blir även en stress. Börsåret 2021 gick i motsats väldigt bra så man har verkligen fått uppleva höga berg och djupa dalar de senaste två åren. Men hur ska man agera när börsen rasar?

Sälja guld

Är du i akut behov av pengar men inte vill sälja aktier, så kan du istället sälja guld och få pengarna på kontot inom 24 timmar. Smidigare än så kan det inte bli att sälja guld. Att sälja guld på Diamantbrev medför dessutom inga dolda avgifter eller övriga kostnader. Att sälja guld är således ett enkelt och smidigt sätt för att få in extra pengar. Det finns givetvis andra tips för att förbättra ekonomin, men det är tveksamt om något går lika snabbt som att sälja guld. Har du i allmänhet problem med ekonomin och kanske dragit på dig många lån så kan det vara dags att göra en koll på räntorna. Genom att samla dina lån kan du i många fall få ner räntan samtidigt som du bara har en lånekostnad att förhålla dig till.

Är du långsiktig på börsen?

Om du inte behöver dina pengar du har placerade på börsen inom en nära framtid så bör du sitta lugnt i båten. När aktiekurserna dalar kan man se det som en rea. Historiskt sett går börsen plus, men dåliga år förekommer. Har man då pengar att satsa så minskar man sitt genomsnittliga anskaffningsvärde och man kan förhoppningsvis räkna med en högre vinst framöver, via både aktiekurs och utdelningar. Kanske ska man till och med sälja guld för att kunna köpa aktier. Man ska dock vara medveten om att det aldrig är en garanti att man går med vinst på börsen.

Med enkla steg förbättras ekonomin mycket

Har du oftast inga pengar kvar dagarna innan lönen kommer? Eller är du bara en ”slösa” som inte har en sparad krona? Då är det dags att tänka om och byta livsstil. Alla vill ha en bra och stabil ekonomi, men är det möjligt? Svaret är ja, under förutsättning att du har en fast inkomst. För då finns det mycket du kan göra för att förbättra din ekonomi.

Investeringar

Elpriset sköt i höjden i vintras och det är mycket som talar för att det inte kommer bli bättre under överskådlig framtid. Således är det dags att investera i solceller för att spara in på elkostnaderna. Visst, det är inte en billig investering med solceller men ser man det långsiktigt är det ett väldigt bra sätt att spara pengar. Hos Otovo kan du till och med välja att leasa solceller om du inte har möjlighet att ligga ute med den stora kostnaden för köp av solceller. Med solceller tillkommer även ytterligare fördelar. För det första gör man jordklotet en tjänst då solceller är helt miljövänliga, och för det andra kan man till och med sälja el man inte använder till elbolagen. Kort och gott finns det mycket att vinna med att skaffa solceller.

En annan bra investering är en elbil. Även där är det en större summa till en början, men kan man sedan ladda bilen, helt eller delvis, med solceller så är det ju en enorm vinst i den personliga ekonomin. Elbilen är ju också den ett bra val för miljön.

Andra smarta sätt att förbättra ekonomin

Det finns mängder med andra saker man kan göra för att förbättra sin ekonomi redan från dag ett. Några klassiker är att sluta röka och snusa, att alltid ta med matlådor till jobbet istället för att äta lunch ute och att cykla istället för att köra bil där det är möjligt.

Men man kan även få in extrapengar genom att exempelvis gå med i cashback-sidor på nätet. Cashback-sidor har samarbeten med olika webbutiker och om man handlar via cashback-sidan i dessa butiker får man en procentandel tillbaka som en form av rabatt. En annan ekonomibov är alla avtal och prenumerationer. Så se till att kolla över dem med jämna mellanrum för att se om du kan få något billigare. Prenumererar du på streamingtjänster så kan det vara klokt att bara använda en åt gången och sedan växla kanske varje kvartal eller halvår.

Möjligheterna är helt enkelt många om man vill förbättra sin ekonomi. Det gäller bara att ha viljan.

Så kan du maximera sparandet

Att ha sparade pengar som ligger på ett bankkonto har stor betydelse ur många olika aspekter. Det är en ekonomisk trygghet att ha en större summa pengar undanlagda. Om diskmaskinen går sönder eller du blir arbetslös behöver du inte ha panik över pengar. För att kunna spara behöver du göra utrymme för det i din ekonomi. Det finns massor med bra knep för att kunna spara mer pengar. När du jämför elpriser kan du hitta det bästa elavtalet och spara en hel del pengar varje månad, pengar som du kan lägga på sparande. Jämför elpriser med jämna mellanrum för att säkerställa att du alltid har det absolut bästa och förmånligaste avtalet. Se till att pengar som du sparar går direkt in på ett bankkonto.

Spartips för vardagen

Förutom att jämföra elpriser kan du även försöka dra ner på elförbrukningen i hemmet. Det kan göra stor skillnad på sikt att släcka lampor i rum du inte är i, sänka inomhustemperaturen, duscha kortare tid, täta fönster och stänga av elektronik. Något annat som går att jämföra är försäkringar, det kan du också spara många tusenlappar på. Att planera din mat genom veckohandling och handla på extrapris är också något du kan göra för att dra ner på dina kostnader och därmed ha utrymme att spara. Planera även måltiderna och undvik att kasta mat. Klassiska saker som att ta matlåda till jobbet, låta bilen stå mer och införa köpstopp är också åtgärder som kan göra att du får mer pengar över till sparande. När du ska köpa något är det en bra idé att alltid kolla andrahandsmarknaden innan du köper nytt. Du kan få saker väldigt billigt i jämförelse med nypriset.

Minska utgifterna och öka sparandet

För att få koll på dina pengar är en budget a och o. Då kan du se vad du faktiskt lägger dina pengar på. Det är då också lättare att se vad du kan dra in på. Det är enklare att minska på utgifterna än att öka inkomsterna för att kunna lägga pengar på ett sparande. När du ska spara pengar är det en bra idé att göra det regelbundet varje månad och helst direkt när lönen kommer in på kontot. Det bästa är att ha en automatisk överföring till ett helt annat konto, då slipper du tänka på sparandet.

Spara till olika saker

Att spara till en buffert ska du göra i första hand. När du har en summa omkring 2-3 månadslöner kan du börja målspara till andra saker. Att spara i olika högar som ska gå till olika saker har sina fördelar. Om du sparar till semestern och till bilreparationer kommer det inte att bli ekonomiskt jobbigt den dagen bilen ska in på verkstaden eller semesterresan ska betalas. Att investera pengar på börsen är också bra.

Att tänka på när man vill ta ett lån

Nästan alla har någon gång varit med om att pengarna inte räcker till. Åtminstone innan man fått ett fast jobb och fått rutiner på sin ekonomi. Det är väldigt tråkigt när man ska behöva tänka och vrida och vända på varenda krona för att få månaden att gå runt. Och därför kan det ibland vara nödvändigt att låna pengar om en oförutsedd utgift inträffar. Det kan handla om till exempel en oförutsedd räkning, att bilen går sönder eller att man fått en läcka i köket. Men vad ska man då tänka på när man väl har bestämt sig för att ta ett lån? Om det får du mer information i den här artikeln.

Att tänka på när man tar lån

Det första man ska tänka på är att vända sig till en pålitlig aktör inom lån. Därefter är det bra att jämföra lån så att man kan försäkra sig om att man får det bästa möjliga låneerbjudandet. Ett exempel på en sådan sida är axofinans.se där du kan ansöka gratis, utan förpliktelser och du får dessutom ett erbjudande om det mest förmånliga lånet. Det som även gör axofinans.se så smidigt är att de jämför lån du skulle kunna få hos olika banker. På så sätt slipper du själv göra jobbet med att kontakta alla banker individuellt, det jobbet sköter axofinans.se åt dig. Det gör att du kan lägga din tid på roligare saker.

Tänk på hur mycket du behöver låna

Det är även viktigt att fundera på hur mycket du faktiskt behöver låna. Du vill varken låna för lite eller för mycket. Lånar du för mycket så blir din faktiska räntekostnad större än nödvändigt varje månad. Men lånar du i stället för lite så kanske inte beloppet räcker till det som lånet faktiskt var avsett för. Då behöver du ta ett nytt lån och det kan innebära ytterligare omkostnader och det tar även extra tid.

Avbetalning

En viktig del av att ta ett lån är även att man ska betala av det. Har man dessutom flera lån så måste man lägga upp en strategi på hur man ska betala av på lånen så det blir så enkelt och billigt som möjligt. Du bör se till att bli av med det dyraste lånet först, alternativt kan axofinans.se hjälpa dig att samla dina lån. Förhoppningsvis kan det ge dig en bättre ränta än den du redan har, och på så sätt kan du spara på att samla dina lån.

Få bättre ekonomi – samla dina lån

Har du hört talas om samlingslån? Ett samlingslån är ett lån som är specifikt till för att betala av alla dina smålån och krediter och på så vis göra att du får bättre ekonomi. Ansök om att få samla dina lån redan idag för att börja spara tusenlappar.

Samla lån – spara pengar

Den främsta nackdelen med att låna pengar är att alla lån har en ränta. Ju fler lån du tar, desto fler räntor får du. Räntan är kostnaden som långivaren tar för att låna ut pengar till dig. Den anges i procent och varierar kraftigt från lån till lån och mellan olika långivare. Det är viktigt att ta reda på hur hög räntan är innan man lånar pengar, men det är lätt hänt att missa den informationen och/eller att medvetet bortse från den om man är i stort behov av pengar.

Många som hamnar i ekonomisk knipa gör det på grund av alla sina smålån och krediter. Räntorna gör nämligen att utgifterna tickar iväg till ingen nytta, men det går att sätta stopp för det. Att samla lån innebär att man tar ett stort lån för att lösa av alla de smålån och krediter man har. Då får man enbart ett lån och en ränta att betala. För dig med många lån och krediter kan det innebära en stor positiv förändring för din ekonomi. Dina pengar måste inte längre läggas på onödiga utgifter som räntor utan kan istället användas på viktigare saker, såsom att betala av ditt samlingslån eller skapa ett sparande för framtiden. Det kommer bidra till att du får en mycket stabilare ekonomisk situation och att du kan sova bättre på nätterna. Ansök om att samla dina lån redan idag. Du kan ansöka trots att du har betalningsanmärkning och processen går snabbt.