Avkastning på kapital

När det talas om avkastning handlar det om hur stor vinst du har fått i förhållande till det investerade kapitalet. Avkastning är ett slags lönsamhetsmått och positiv avkastning på kapital är summan som investeringen har ökat med från en specifik tidpunkt till en annan. Det finns ett flertal varianter av så kallade avkastningsnyckeltal. Att jämföra avkastning på det egna kapitalet är en väldigt vanlig metod när det handlar om investeringar.

Avkastning på en investering

Avkastning på en investering är ett nyckeltal som används främst för att kunna värdera en investering. Detta nyckeltal är populärt på grund av sin enkelhet och flexibilitet då det är möjligt att faktiskt välja vilka intäkter och kostnader du vill inkludera. Flexibiliteten kan dock vara en nackdel i vissa lägen.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital visar på hur stor avkastning du faktiskt har fått på ditt eget kapital som är investerat i den aktuella verksamheten. När det kommer till avkastning på eget kapital bör det finnas en strävan och tanke om att få en avkastning som är högre än bankräntan som råder i dagsläget. Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som är bra att använda när du ska göra olika investeringar men det är viktigt att veta att det inte är helt perfekt. På grund av det bör du använda avkastning på eget kapital tillsammans med andra nyckeltal. Om du gör det får du en bredare bild och inblick i det företag som du är intresserad att investera i.

Avkastningen kan variera

En bra avkastning anses vara omkring sju procent per år som genomsnitt. Vad som är en bra avkastning är relativt och beror i mångt och mycket på hur börsen går. Exempelvis om börsen har gått upp fem procent och avkastningen är på tio procent anses det vara en bra avkastning. En investering kan gå väldigt bra ett år för att nästa inte alls gå lika bra och då är det den genomsnittliga avkastningen du ska titta på för att få en uppfattning om hur bra avkastningen egentligen är.

Pengar på sparkonto

Ränta skiljer sig egentligen inte nämnvärt från avkastning. Ränta är något du får om du sparar pengar på ett sparkonto. I dagsläget är räntorna på sparkonton väldigt låga och täcker inte upp för inflationen. Det betyder att dina pengar blir mindre värda med tiden om du har dem på ett sparkonto. Eftersom investeringar innebär en risk så finns det större möjligheter till en högre avkastning än vad det finns på ett sparkonto där det inte finns någon risk alls. När du gör investeringar ska du alltid läsa på innan för att vara medveten om den risk som du faktiskt tar. Det är alltid en god idé att ha en plan för dina investeringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *